Криза в туристичній галузі добре позначиться в майбутньому